Özelliklerimiz

WEB tabanlı, platform bağımsız uygulama

Tek merkezden ve kolay üretim yönetimi

Sensörler (sıcaklık, basınç, sayıcı vb) veri toplama

Bilgisayarlar veya operatör ile etkileşimli veri toplama

Duruş kodları giriş izleme ve yönetim.

İş emirleri yönetimi ve durum izleme.

Gösterge paneli (dashboard) ile kurumsal perfomans takibi

Üretim alanında andon (büyük panel) kullanımı

Mobil cihaz ve tablet ile çalışan uyumlu (responsive) kullanım

Üretim, bakım ve kalite talimatlarına erişim

Dahili sistem raporları (OEE ve diğer raporlar)

ERP entegrasyonu

SIOMES Nedir ?

SIOMES Nedir ?

Günümüzde Dijital Dönüşüm, işletmelerin rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi için, bir opsiyon olmaktan çıktı ve olmazsa olmazların arasında yerini aldı. Dijital dönüşümün merkezinde de MES (Manufacturing Execution System / Üretim Yönetim Sistemleri) yer almaktadır. İş istasyonlarından; çalışanlar, sensörler veya IOT (Internet of Things / Nesnelerin interneti) cihazlar aracılığı ile anlık olarak toplanan veriler, izleme, yönetim, raporlama amacı ile kullanılmaktadır. Toplanan bu veriler ile iş istasyonlarının performansı, kalitesizlik, darboğazlar, duruşlar analiz edilebilir ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için aksiyon alınabilir. Bu sayede rekabetçi, etkin ve karlı işletmeler açığa çıkmasını sağlar.
SIOMES Üretim Yönetim Sistemi Yazılımı ’nın temel hedefi işletmelerin Dijital Dönüşümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

Detaylı Bilgi ve Demo İçin

SIOMES Nedir ?

Endüstrinin Gelişimi ?

Yüzyıllar boyunca yiyecek, giysi ve silah gibi ürünler insan veya evcil hayvanların yardımıyla üretildi. 18. Yüzyıldan itibaren bu durum çarpıcı bir şekilde değişim sürecine girdi.

Birinci Sanayi Devrimi 18. Yüzyılda buhar gücünün kullanılması ile başladı. Buhar gücünün endüstride kullanılması ile büyük bir atılım gerçekleştirildi. Üretimde kas gücü yerine buhar motorları kullanılması üretim hacminde büyük artışlara sebep oldu. Buhar gücünün vapur ve lokomotif gibi taşıma araçlarında kullanılması ile birlikte, ürünlerin uzak mesafelere kısa sürede nakledilmesinin önü açıldı.

İkinci Sanayi Devrimi, 19. Yüzyılda buhar gücü yerine elektriğin kullanılması ile başladı. Elektriğin kullanımı üretime özel ve taşınabilir makinelerin üretimine imkan sağladı. Montaj hatları kullanılarak seri üretim yaygınlaştı. Henry Ford tarafından otomobil üretiminin konveyör hatlarında ve adım adım yapılması çığır açan olaylardandı. Aynı zamanda üretim sistemlerinin verimlilik, etkinlik ve kalitesini arttırmak için sistem ve yaklaşımlar geliştirildi.

Üçüncü Sanayi Devrimi, 70’ lerde programlanabilir lojik kontrolörler ve bilgisayarların kullanımı ile başladı. Üretimde otomasyonun kullanılması ile birlikte üretim süreçleri otomatik hale geldi. Aynı zamanda MRP ve ERP gibi programlara ihtiyaç ortaya çıktı.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile artık 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin sanayiye uygulanmasını konuşuyoruz. Sistemleri artık bilgi paylaşıyor, nesnelerin interneti (IOT) üretim sistemlerinin ağa bağlanmasını sağlıyor, ağ üzerinden bileşenler ve insanlar iletişim kurabiliyor ve tüm bu gelişmeler ile akıllı fabrikalar meydana geliyor.

Son Yazdıklarımız